Tiivistelmäkutsu

 

Tiivistelmien vastaanotto

Konferenssi peruttu


Toivomme 

Suullisia esityksiä ja postereita

opetus- ja ohjausmenetelmiin sekä opiskelu- ja oppimisympäristöihin kohdistuvista kehittämishankkeista, kokeiluista, tutkimuksista ja filosofiasta sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointiteknologian aloilta. 

Työpaja- ja simulaatioehdotuksia

erilaisista tavoista toteuttaa toiminnallista oppimista. Konferenssin käytettävissä on useita taito- ja simulaatiotiloja.


Ohjeita

 

Tiivistelmä

• Tiivistelmän enimmäispituus on 2500 merkkiä välilyönteineen (Times New Roman, fontti 12, rv 1.0)
• Tutkimusta kuvaava tiivistelmä sisältää taustan, tavoitteen/tarkoituksen/tutkimusongelmat, menetelmän/toteutustavan, tulokset sekä johtopäätökset
• Opetus- tai ohjausmenetelmiä, oppimis- tai opiskeluympäristöjä, kehittämishankkeita tai kokeiluja kuvaava tiivistelmä sisältää kehitetyn toiminnan tai hankkeen lähtökohtien, tuotoksen/ toteutuksen sekä arvioinnin/tulosten kuvaukset.
• Tiivistelmät julkaistaan sähköisinä konferenssin www-sivuilla
• Tiivistelmät toimitetaan e-lomakkeella

Vaihtoehtoiset esitystavat

• Kun toimitat esityksesi e-lomakkeella, voit valita toivotko ensisijaisesti suullista esitystä, posteria vai workshopia
• Suullisen esityksen pituus 20 minuuttia (15 min esitykseen, 5 min lopusta keskustelulle)
• Posterin ohjeet ovat alla
• Workshop-työpajan kesto 60 minuuttia

Kokotekstijulkaisu

• Esityksistä tehdään sähköinen kokotekstijulkaisu (full paper), johon halukkaat voivat kirjoittaa noin 3-7- sivun (10 000 – 20 000 merkkiä välilyönteineen) artikkelin
• Kokotekstit jätetään maaliskuussa 2019 . Ohje kokotekstijulkaisuun – tulossa.
• Kokotekstit julkaistaan ISBN- tunnuksella TAMKin julkaisusarjassa
• Kokotekstit lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen taito2019@tamk.fi 10.3.2019 mennessä.
Tutustu vuoden 2016 julkaisuun tai vuoden 2017 julkaisuun

Posteri

Posteri vastaa tiiviisti kysymyksiin mitä, miksi ja miten, ja se keskittyy olennaiseen: tuloksien, tuotoksen tai toiminnan esittelyyn. Posterin runko voi olla esim. kehittämistyön/tutkimuksen tausta ja tarkoitus, tehtävät/ongelmat, menetelmät sekä tulokset, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

• Otsikko on lyhyt ja ytimekäs, kirjainkorkeus on vähintään 2,5 cm.
• Tekijöiden ja oman organisaation nimet (ja mahdolliset logot) tulee olla selkeästi näkyvissä.
• Leipätekstin kirjasinkorkeus on vähintään 1,0 cm
• Posterin rakenne ja koko: pystysuuntainen; kooltaan A1, n. 70 x 100 cm.

Workshop

• Workshop on luonteeltaan toiminnallinen eli osallistujat pääsevät tekemään ja harjoittelemaan asioita
• Kerro ehdotuksessa aihepiirin tausta ja workshopin tarkoitus, kuvaa
menetelmää, tilaan kohdistuviaodotuksia ja mikä on osallistujien rooli workshopissa